Επένδυσα σε χρυσό!

Επένδυσα σε χρυσό! Από πολλές απόψεις Άλλοι επενδύουν σε μετοχές, σε αξιόγραφα, σε πετρέλαιο, σε σιτάρι, σε Bitcoin (που είναι και καλή περίπτωση μεταξύ μας με την απόδοση που έχει πιάσει στα 7.000 αν είχες αγοράσει πριν κάνα χρόνο), αλλά… Continue Reading